Mikä oli Jumalan tarkoitus, kun hän perusti kirkon?

tilaa CompellingTruth.org tiedotuslehti:

seurakunta on Kristuksen ruumis-Kristuksen alaisuudessa yhtenäinen ihmisryhmä (Ef.4:1-3), joka edustaa ja heijastaa häntä maailmalle (1. Kor. 12:12-17). Kirkon tarkoituksena on yhdistää erilaisia taustoja ja kykyjä omaavia ihmisiä ja tarjota heille valmennusta ja tilaisuuksia Jumalan työhön. Se saa tämän aikaan sekä sisäisesti, ruumiissa että ulkoisesti maailmassa.
Apostolien teot 2:42 selittää kirkon sisäistä toimintaa: ”ja he omistautuivat apostolien opetukselle ja yhteydelle, leivän murtamiselle ja rukouksille.”Jeesus uskoi kirkon tehtäväksi opettaa ruumiin tervettä oppia. Maailmassa on monia vaikuttajia, jotka väittävät omaavansa totuuden, mutta Jumala uskoi sanansa seurakunnalle (Ef.4:14). Opin tuntemus on kuitenkin hyödytöntä, jos sitä ei käytetä (1. Kor. 13: 2): ”Niin Kristus itse antoi apostolit, profeetat, evankelistat, pastorit ja opettajat varustamaan kansansa palvelustöihin, jotta Kristuksen ruumis rakentuisi, kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan Pojan tuntemuksessa ja tulemme kypsiksi saavuttaen koko Kristuksen täyteyden määrän” (Ef.4:11-13 NIV). Terve opetus johtaa hengelliseen kypsyyteen, joka johtaa Kristuksen ruumiin rakentamiseen.
kirkon tarkoituksena on myös tarjota paikka ” break breadille.”Usein tämä tarkoittaa vain yhdessä syömistä ja yhdessä elämistä (Apt. 2:42). Muodollisesti murramme leipää Herran ehtoollisella (1.Kor. 11:23-26). Herran ehtoollisen vietto yhdistää meitä, sillä se muistuttaa meitä siitä, että Kristuksen uhri pelastaa meidät kaikki. Käytännössä se tarjoaa myös mahdollisuuden sovittaa erimielisyydet ja vääryydet, kun tutkimme kanssakäymistämme toisten uskovien kanssa (1.Kor. 11:27-28).
terveen opetuksen ja yhtenäisen elimen luonnollinen tulos on, että kirkon jäsenet pitävät huolta toisistaan. Tehokkain tapa huolehtia toisista on rukoilla heidän puolestaan (AP. T. 2: 42). Aivan kuten alkuseurakunta rukoili toistensa puolesta (AP.t. 12:5; Fil. 1:3-4), meidän tulisi tuoda toistemme tarpeet Jumalan eteen (Fil. 4:6-7). Seurakunnassa meitä kutsutaan myös osoittamaan kunnioitusta (Room.12:10), myötätuntoa (Ef. 4:32), rohkaisua (1. Tess. 5:11) ja rakkautta (1. Joh. 3:11). Ja meidän tulee täyttää toistemme käytännön tarpeet. Jaak 1: 27 sanoo, ”uskonto, joka on puhdas ja saastumaton Jumalan, Isän, edessä, on tämä: käydä orpojen ja leskien luona heidän ahdistuksessaan, ja pitää itsensä kahlitsemattomana maailmasta.”Yksi kirkon päätarkoituksista on huolehtia jäsentensä tarpeista (AP.t. 20:34-35; Room. 15:26).
Ulkoisesti kirkon tarkoituksena on täyttää suuri tehtävä, kuten Jeesus käski Matt. 28: 18-20: ssä. Kirkolle ei ole jalompaa tarkoitusta kuin esitellä toisia Kristukselle. Me teemme tämän osittain varmistautumalla siitä, että me edustamme uskollisesti häntä ja tulemme sellaisiksi, joiksi hän on meidät kutsunut. Filippiläiskirjeen 2: 15 kehottaa meitä olemaan ”nuhteettomia ja viattomia, virheettömiä Jumalan lapsia Kieron ja kieroutuneen sukupolven keskellä.”Todistammepa lähialueillamme oleville ihmisille tai lähetämmepä toisia vieraisiin maihin, kirkko on kutsuttu ilmaisemaan Pyhää Henkeä meissä ruumiillistamalla Jeesuksen luonne ja kertomalla hänestä toisille.
kirkon tarkoitus on olla uskovan hengellinen perhe. Se on kautta kirkon, että Jumala ottaa ihmisiä eri persoonallisuuksia ja lahjoja, yhdistää heidät yhdeksi ruumiiksi, ja varustaa heidät huolehtimaan toisistaan ja tavoittaa maailman. Meitä ei ollut tarkoitettu elämään kristillistä elämää yksin; kirkon raamatullisen opetuksen ja rakastavan yhteisön ympäröimänä löydämme yhdessä oman elämämme tarkoituksen.

aiheeseen liittyvä totuus:
mikä on kirkon määritelmä?
puhuuko Raamattu kirkkohallituksesta?
onko kirkossa käyminen tärkeää?
pitääkö ihmisen käydä kirkossa pelastuakseen?
onko olemassa yksi tosi kirkko? Kumpi se on?
paluu:
totuus kirkosta