är vatten från en avfuktare drickbart?

huruvida vatten från en avfuktare är drickbart beror på hur ren du håller din tank och hur länge vattnet har suttit. Vattnet som avfuktaren samlar är faktiskt mycket rent vatten; jämförbart med destillerat vatten. Låt oss överväga en minut hur en avfuktare fungerar. Tänk på det som ett kylskåp med kylspolarna utsatta för luften. Vattenånga från luften kondenserar på spolarna och droppar i en tank. Det kondenserade vattnet är rent eftersom när vattnet ursprungligen avdunstade i luften lämnade det sina föroreningar och mineraler bakom sig. Så om dina spolar är rena kan du samla det droppande vattnet och dricka det. Men om vattnet sitter i tanken kan det ge ett gästvänligt medium för tillväxt av bakterier och mögel som gör det olämpligt att dricka. Regelbunden rengöring av tanken minimerar detta problem, men jag skulle säga att om du inte planerar att dricka vattnet som just har droppat i en nyrenad tank, gör det inte. Och låt mig släppa in dig på en liten hemlighet. Vi behöver inte tillgripa dricksvatten som droppar från en avfuktare. Kranvatten är helt acceptabelt!

@JoeSchwarcz