Karriärer med NDI

översikt

karriärer på NDI kan ta dig runt om i världen. Med program i nästan 60 länder och en personal på nästan 100 nationaliteter erbjuder Institutet möjligheter att växa inom organisationen och att lära av den mångsidiga erfarenheten hos vår internationella personal.

ndi: s framgång är ett resultat av passion, uppfinningsrikedom och engagemang från våra anställda över hela världen. Vår personal på cirka 1 200 arbetar med människor över hela världen för att stödja och stärka demokratiska institutioner och praxis – hjälpa medborgarna att övervaka sina val, utbilda ungdomar och kvinnor att ta sina första politiska steg och hjälpa parlament, politiska partier och medborgarorganisationer att införa mer öppenhet och ansvarsskyldighet i regeringen.

Vi stöder vår personal på huvudkontoret och inom området för att öka sin kunskap och dveloping kompetensen att vara ledande internationella utvecklingspersonal. Vårt professionella utvecklingsprogram utvecklar personalens tekniska och ledande kunskaper och färdigheter, underlättar professionellt nätverk och stöder övergripande tillväxt. Programmet innehåller onlinekurser, ett mentorskapsprogram, intern utbildning, personalluncher och Aktuella workshops.

om du tror, som vi gör, i den oumbärliga roll som demokratin spelar för att förbättra socialt och ekonomiskt välbefinnande och skydda mänskliga rättigheter, överväga en karriär med NDI.