End-of-Life Policy

syfte

produkter når slutet av sin produktlivscykel av ett antal skäl. Dessa orsaker inkluderar marknadskrav, teknisk innovation och utveckling som driver förändringar, eller produkterna mognar helt enkelt över tiden och ersätts av funktionellt rikare teknik. Även om detta är en etablerad del av den totala produktlivscykeln, erkänner Cisco att milstolpar i slutet av livet (EOL) ofta uppmanar företag att granska hur sådana milstolpar påverkar Cisco-produkterna i sina nätverk. Med detta i åtanke har vi beskrivit nedan Ciscos milstolpar i slutet av produktlivscykeln för att hjälpa till att hantera EOL-övergångarna och förklara vilken roll Cisco kan spela för att hjälpa till att migrera till alternativa Ciscos produkter och teknik.

Scope

Ciscos End of Life-Policy (”Policy”) gäller hårdvara, mjukvara och tjänster, inklusive prenumerationer, och erbjudanden som kombinerar något av ovanstående.

syftet med denna policy är att dokumentera kraven för End of Life (EOL) för all Cisco-hårdvara, programvara, inklusive prenumerationer och tjänster (”produkter”).

denna Policy gäller EOL-meddelanden som görs i alla teatrar den 26 maj 2020 eller senare. Det gäller inte för produkter som redan är föremål för en EOL-anmälan från och med den 26 maj 2020.

Policy

milstolpar i slutet av livet (alla nedan gäller endast om du har ett aktivt tjänsteavtal eller prenumeration):

 • extern anmälan om försäljningens slut är vanligtvis sex (6) månader före försäljningsdatum (EOS). EOS date är det datum då du inte längre kan köpa produkten, tjänsten eller initiera en prenumeration. Ett sådant meddelande kommer att visas på cisco.kom på http://www.cisco.com/c/en/us/products/eos-eol-listing.html besök denna webbplats regelbundet eftersom den innehåller användbar information om Ciscos uttjänta program. Registrera dig på Cisco Notification Service för att få aviseringar.
 • inga prenumerationer med en term som går utöver Last Day of Support (LDOS) kommer att säljas efter Eol-anmälningsdatum.
 • prenumerationer som beställts före EOS kan datumet för automatisk förnyelse inte överstiga LDOS-datumet.
 • senaste Kundleveransdatum är tre (3) månader efter EOS-datum.
 • ett (1) år med rutinmässig felanalys för hårdvara från EOS-datum.
 • ett (1) år med buggfixar, underhållsutgåvor, lösningar eller patchar för kritiska fel när de rapporteras via TAC eller Cisco.com webbplats. Efter det första året kommer Cisco att tillhandahålla buggfixar, lösningar och /eller patchar, där sådana finns, under (i) fyra (4) år för operativsystem, (ii) två (2) år för applikationsprogramvara och (iii) två (2) år för prenumerationer. Kunder kan behöva installera nyare programversion för att få något av ovanstående fortsatta programvarusupport.
 • ett (1) år för att lägga till (bifoga) ett nytt serviceavtal (hårdvara, OS-programvara och applikationsprogram) från EOS-datum.
 • tre (3) års molnhälsoövervakning för SaaS-prenumerationer från EOS-datum.
 • tre (3) års support via Cisco TAC för applikationsprogramvara från EOS-datum.
 • tre (3) års support via Cisco TAC för prenumerationer (on-premise software, software as a service (SaaS), XaaS) från EOS-datum.
 • fem (5) års support via Cisco TAC för hårdvara och OS-programvara från EOS-datum.
 • fem (5) års reservdelar till hårdvara från EOS-datum, i enlighet med vår Returmaterialgodkännande (rma) – process.
 • förnya serviceavtal (inklusive hanterade serviceavtal) för hårdvara, operativsystem (OS) programvara och applikationsprogramvara så länge kontraktets slutdatum inte överstiger LDO.
 • förnya eller tillägg till befintliga prenumerationer (lokal programvara, SaaS, XaaS) från EOS-datum enligt definitionen i det externa meddelandet och kommer inte att överstiga LDOS.
 • tillgång till Ciscos Technical Assistance Center (Tac) kommer att finnas tillgänglig tills LDOS.