Vertebral Arteriehypoplasi: Frekvens Og Effekt På Cerebellar Blodstrømskarakteristika

den rapporterte forekomsten av VAH varierer mellom 1,9% og 26,5%. Dette kan faktisk skyldes mangel på en standard definisjon AV VAH. Tradisjonelt HAR VAH generelt vært ansett som en ufarlig anatomisk variant. Men de siste årene har det vært akkumulerende bevis for at det kan utgjøre en risikofaktor for vertebrobasilar slag, spesielt infarkter I PICA og lateral medullary området (Perren F et al, Neurology 2007;68:65-7). For tiden blir computertomografi perfusjon (CTP) i økende grad brukt til å vurdere cerebral perfusjon i innstillingen av akutt slag. HELE hjernen CT perfusjon (WB-CTP) tillater vurdering av infratentorial perfusjon (Lee ih et al, Neuroradiology 2010; 52: 1095-100). Målet med denne studien var å karakterisere forekomsten OG hemodynamiske effekter AV VAH i det avhengige pica-territoriet i fravær av bakre sirkulasjonsiskemi (PCI). Forfatterne bestemte frekvensen AV VAH som vurdert VED CT angiografi (CTA) og karakteriserte effekten AV VAH-perfusjon av PICA-territoriet ved BRUK AV WB-CTP. Vertebral arterie (VA) diameter ble retrospektivt målt hos 934 påfølgende pasienter som gjennomgikk multimodal computertomografi i hele hjernen på grunn av mistanke om slag. VAH ble definert som en diameter på ≤2 mm og et asymmetriforhold på ≤1: 1.7 av vertebrale arterier. Blindet computertomografi perfusjon målinger ble utført hos pasienter MED VAH uten PCI (MR-bekreftet) og i kontroll pasienter (ratio 1: 2) med normal VAs. Det var fire forskjellige perfusjonskart evaluert for relativ hypoperfusjon i pica-territoriet. VAH ble funnet hos 146 av 934 pasienter (15,6%). Det ble funnet oftere på høyre side(66,1%). Av de 146 pasientene MED VAH var 59 UTEN PCI kvalifisert for computertomografi perfusjonsanalyse. Avhengig av perfusjonskartet, ≤42,4% (25/59) av PASIENTENE MED VAH, men bare 7.6% (9/118) uten VAH viste ipsilateral pica-hypoperfusjon (P <.001). Sensitiviteter hos PASIENTER med VAH var som følger: tid til å tømme 42,4% (25/59) >gjennomsnittlig transittid 39,0% (23/59), > cerebral blodstrøm 25,4% (15/59). Totalt cerebral blodvolum ble ikke påvirket.