hypoplasie van de wervelslagader: frequentie en Effect op cerebellaire Bloedstroomkenmerken

de gerapporteerde prevalentie van VAH varieert tussen 1,9% en 26,5%. Dit kan in feite te wijten zijn aan het ontbreken van een standaarddefinitie van VAH. Traditioneel, VAH is over het algemeen beschouwd als een onschadelijke anatomische variant. Maar in de afgelopen jaren is er steeds meer bewijs dat het een risicofactor kan vormen voor een beroerte van vertebrobasilar, met name infarcten van het Pica-en laterale medullaire gebied (Perren F et al, Neurology 2007;68:65-7). Momenteel wordt computertomografie perfusie (CTP) steeds meer gebruikt om cerebrale perfusie te beoordelen in de setting van acute beroerte. Whole-brain CT perfusion (WB-CTP) maakt de beoordeling van infratentorial perfusion mogelijk (Lee IH et al, Neuroradiology 2010;52:1095-100). Het doel van deze studie was om het voorkomen en hemodynamische effecten van VAH in het afhankelijke pica gebied te karakteriseren in de afwezigheid van posterieure circulatie ischemie (PCI). De auteurs bepaalden de frequentie van VAH zoals bepaald door CT angiografie (CTA) en kenmerkten het effect van vah perfusie van het pica-gebied gebruikend WB-CTP. Diameter van de vertebrale arterie (VA) werd retrospectief gemeten bij 934 opeenvolgende patiënten die multimodale computertomografie van de gehele hersenen ondergingen vanwege een vermoedelijke beroerte. VAH werd gedefinieerd als een diameter van ≤2 mm en een asymmetrieverhouding van ≤1:1.7 van de wervelslagaders. Geblindeerde computertomografische perfusiewaarden werden uitgevoerd bij patiënten met VAH zonder PCI (MRI-bevestigd) en bij controlepatiënten (verhouding 1:2) met een normaal VAs. Er werden vier verschillende perfusiekaarten geëvalueerd voor relatieve hypoperfusie in het pica-gebied. VAH werd gevonden bij 146 van de 934 patiënten (15,6%). Het werd vaker gevonden aan de rechterkant (66,1%). Van de 146 patiënten met VAH kwamen er 59 zonder PCI in aanmerking voor een perfusieanalyse van computertomografie. Afhankelijk van de perfusiekaart, ≤42,4% (25/59) van de patiënten met VAH, maar slechts 7.6% (9/118) zonder VAH vertoonde ipsilaterale pica hypoperfusie (P < .001). De gevoeligheden bij patiënten met VAH waren als volgt: tijd tot drain 42,4% (25/59) >gemiddelde transit tijd 39,0% (23/59), >cerebrale bloedstroom 25,4% (15/59). Het totale cerebrale bloedvolume werd niet beïnvloed.